<div align="center"> <h1>Kurs C#</h1> <h3>Kurs zawiera omówienie najważniejszych cech C#. Od razu podkreślam, że nie jest przeznaczony dla początkujących - zakładam, że czytający potrafi programować obiektowo (najlepiej w Javie lub C++), a zatem zna już takie pojęcia jak klasa czy obiekt.</h3> <p>C# csharp kurs</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.alice-dsl.net/ddusinski/csharp/index.html" rel="nofollow">www.alice-dsl.net/ddusinski/csharp/index.html</a></p> </div>